1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Doolewerdt-Designs, Doolewerdt-Designs’s salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider.

2. Serviceydelser
2.1 De serviceydelser, som Doolewerdt-Designs sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.
2.2 Doolewerdt-Designs er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Doolewerdt-Designs ikke ansvarlig herfor.

3. Pris og betaling
3.1 Prisen for serviceydelserne følger Doolewerdt-Designs’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Doolewerdt-Designs bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde
4.1 Så snart hjemmesiden er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret hjemmesiden er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.
4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Doolewerdt-Designs har anvendt på at udarbejde udkastet.

5. Link
5.1 Når man accepterer et samarbejde med Ravn-Hjemmesider.dk giver man lov til at Ravn-Hjemmesider.dk må tilføje følgende i bunden af hjemmesiden:
POWERED BY DOOLEWERDT-DESIGNS

6. Betaling
6.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra Doolewerdt-Designs, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
6.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.

7. Tilbud/Ordrer
7.1 Doolewerdt-Designs’s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Doolewerdt-Designs i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Doolewerdt-Designs, medmindre Doolewerdt-Designs meddeler kunden dette.
7.2 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Doolewerdt-Designs accept.
7.3 Hvis en aftale om månedlig betaling fremgår i tilbuddet, skal kunden forsikre sig at kunne betale det glædende beløb indenfor det afsatte antal måneder. Såfremt beløbet ikke betales inden for given dato, bliver der pålagt gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt og Doolewerdt-Designs kan lukke hjemmesiden ned med fulde ret indtil beløbet er betalt inkl. Mulige gebyrer. 

8. Færdigt produkt
8.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Doolewerdt-Designs. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt Doolewerdt-Designs kan disse ikke senere gøres gældende.

9. Ejendomsret
9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Doolewerdt-Designs udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Doolewerdt-Designs.

10. Fortrolighed
10.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende Doolewerdt-Designs erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Sidst opdateret kl. 14.06 - D. 24/07/2017


Kontakt:

Doolewerdt-Designs
Kontaktperson:  Simon Doolewerdt
Tlf. + 45 29 86 89 68
Email: info@doolewerdt-designs.com
Hjemmeside: www.doolewerdt-designs.com
CVR: 38940007
Salgs- & leveringsbetingelser
Jens Kusks Vej 21, 6731 Tjæreborg

+45 29 86 89 68

info@doolewerdt-designs.com

CVR: 38940007
Information:
Find os her:
Quick links: